d> ۹۲ رفتاری که مردم آن ها را بیشعوری می دانند :: دنـیای یک انـسان چپ دست تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
ما جماعتی هستیم که متن های طولانی رو نمیخونیم ولی در مباحث ، ادعای منطقی بودن داریم


۱ :   نشستن در بالکن خانه و دید زدن حیاط خانه بغلی 

۲ : در حیاط خانه کسی باز باشد و داخل آن را دید زدن 

۳ : همسایه روبه رویی در حال باز کردن پرده های خانه اش باشد و ما از پنجره یا بالکن خیره به خانه ی شان نگاه کنیم 

۴ : وقتی در اتاق بسته ست بدون اجازه گرفتن یا در زدن وارد اتاق شویم 

۵ : پرسیدن سوالاتی چون : چرا ازدواج نمیکنی ؟ شغلت چیه ؟ درآمدت چقدره ؟ تحصیلاتت چیه ؟ 

۶ : وسط گفت و گوی دونفر مزه پرانی یا وسط حرف آن دو نفر پریدن 

۷ : سیگار کشیدن در اماکن عمومی ( تاکسی و ....) 

۸ : در تاکسی بد نشستن طوری که بدنت به بدن کناردستی برخورد کند ( خانم و آقا) 

۹ : خودبرتر بینی و عقل کل پنداری و ادعای شعور داشتن 

۱۰ : ساعت ۳ صبح بوق زدن 

۱۱ : پارک دوبل در خیابان باریک 

۱۲ : پارک کردن روی پل پارکینگ آپارتمان 

۱۳ : به راه انداختن جشن و شادی در محله و خیابان هایی که در آن بیمارستان هست 

۱۴ : سبقت گرفتن در خیابان هایی که سبقت ممنوع است 

۱۵ : سوء استفاده از هویت مجازی دیگران در فضای مجازی 

۱۶ : بدون فکر و درک دیگران کامنت گذاشتن 

۱۷ : به آهستگی با عابربانک کارکنیم تا مردم در صف زیرپایشان علف سبز شود 

۱۸ : بدانی که فرد تازه دستشویی رفته مدام پشت سر هم در بزنی زود باش ... زود باش 

۱۹ : پیاز یا سیر خورده باشی تو صورت دیگران صحبت کنی یا قهقهه بخندی 

۲۰ : لباست عرق کرده باشه و دستت را در اتوبوس بالا ببری و دسته اتوبوس را بگیری 

۲۱ : مسواک نزنی و با جرم های دندان هایمان حال مردم را بهم بزنی 

۲۲ : بدون هماهنگی قبلی سر زده پاشی بری خونه ی کسی

۲۳ : خودت نون نداشته باشی بخوری دلت واسه بقیه بسوزه 

۲۴ :  دزدی و پارتی بازی و مال حرام خوردن و نزول خوری 

۲۵ : دو قدم تا سرکوچه نری برای پدر و مادر پیرت خرید کنی بعد تا کربلا پیاده بری 

۲۶ : پل عابر پیاده باشه بعد از خیابان رد بشی 

۲۷ : ببینی طرف میخواد با کالسگه یا ویلچر از بلوار رد بشه بدتر تند بری تا نتونه رد بشه 

۲۸ : حیوان آزاری ، بریدن گوش حیوان ، خراب کردن لانه ی حیوانات ، سنگ زدن به آنها ، ریختن پس مانده های غذا در سطل زباله بعد یک حیوان گرسنه بماند ، در روزهای تابستان به زیر درختان بخوابند آنها را سنگ بزنیم که مقابل خانه ی ما نخوابد ، کشتار حیوانات 

۲۹ : وسیله ای را از کسی قرض بگیریم بعد حاجی حاجی کجا مکه 

۳۰ : وسیله ای را به ما امانت بدهند آن را خراب کنیم یا گم کنیم 

۳۱ : بری نمایشگاه کتاب بعد ذرت مکزیکی بخری بخوری 

۳۲ : زل بزنی در چشم دیگران و بزقت را روی زمین بیندازی 

۳۳ : افکار و عقایدت را به دیگران تحمیل کنی 

۳۴ : ادعای شعور داشته باشی

۳۵ : آدامس چسباندن به صندلی اتوبوس یا صندلی و نیمکت 

۳۶ : بتوانی گره از کار دیگران باز کنی و بگی به من چه 

۳۷ : ساعت ۷ صبح شروع به جارو برقی کشیدن کنی 

۳۸ : ساعت ۱۱ شب خانه ی کسی زنگ بزنی ( غیرضروری ) 

۳۹ : آیفون کسی را بزنی بگویند اشتباه زنگ زدی باز دوباره زنگ بزنی 

۴۰ : به مکالمه ی تلفنی مردم گوش بدی 

۴۱ : بدونی طرف از داستان های ماورائی میترسه بشینی براش داستان ماورائی تعریف کنی یا خودش بهت بگه باز داستان تعریف کنی 

۴۲ : دستت خیس باشه و به دیگران دست بدی 

۴۳ : کسی که شرافت و انسانیت را در ازای هر چیزی زیر پا بزاره 

۴۴ : شماره موبایل روی در توالت های عمومی نوشتن 

۴۵: یادگاری روی تنه درختان نوشتن ، راه انداختن آتش در جنگل و خاموش نکردن آن پیش از رفتن 

۴۶ : در کوچه و خیابان و کنار جاده دستشویی کردن 

۴۷ : گذاشتن پوشک بچه کنار روشویی در مهمانی 

۴۸ : در مهمانی بچه ت را زود دستشویی نبری و روی فرستشویی کند 

۴۹ : بچه ت روی مبل خانه ی مردم بپر بپر کند و چیزی به او نگویی 

۵۰ : بچه ی مهمان را کتک بزنی 

۵۱ : تو جمع با صدای بلند آروغ بزنی 

۵۲ : معنی کلمه ی بدی را ندانی مدام تکرار کنی 

۵۳ : فحاشی در اماکن عمومی ( کوچه و خیابان و اینستاگرام ) 

۵۴ : لهجه و گویش فردی را مسخره کردن 

۵۵ : فردی رفتار بدی داشته باشد و به او بگویی دهاتی هستی یا بچه شهرستانی

۵۶ : تو تاکسی و مترو سرت تو گوشی بغل دستیت باشه 

۵۷ : زباله هاتو بزاری دم در همسایه 

۵۸ : پارک یا کوه یا دریا که میری هر جایی فکر کنی میشه هرجایی زباله ریخت 

۵۹ : وقتی گوشی تو دست کسی میدی که عکس مشخصی رو ببینه بعد بزنه عکسای دیگه رو هم ببینه 

۶۰ : واسه بالا کشیدن خودت تو اداره با شرکتی زیر آب زنی کنی 

۶۱ : موقع صحبت کردن بزاقت بپرد 

۶۲ : در مواردی که لازم پیش از گفتن آن بگوییم گلاب به روتون و نگیم 

۶۳ : یه کاری از دست خودت برنیاد یا اینکه نخوای انجام بدی یکی دیگه انجام بده عوض تشکر کردن روی کار ایراد بزاری 

۶۴ : تو این وضعیت بحران آب جلوی مغارت رو با شلنگ بشوری 

۶۵ : پا روی کفش کسی بزاری به روی خودت نیاری و عذرخواهی نکنی یا پات بخوره به شلوار یا کفش کسی عذرخواهی نکنی 

۶۶ : بخوای چیزی رو از کسی قرض کنی طرف نخواد بهت اون وسیله رو بده هی اصرار کنی و اصرار کنی 

۶۷ : از روی ظاهر کسی اونو قضاوت کنی یا تهمت بزنی 

۶۸ : روی آثارباستانی یادگاری نوشتن 

۶۹ : روی بچه ت اسم تمسخر آمیز بزاری که بعدا مسخره ش کنند 

۷۰ : اسم بچه ی کسی رو عمدا اشتباه صدا کنی 

۷۱ : فامیلی کسی رو مسخره کنی 

۷۲ : شستن دست پس از خروج از دستشویی در ظرفشویی یا شستن دهان در آن 

۷۳ : رعایت نکردن نظافت در دستشویی عمومی 

۷۴ : کلید ویلای خانه ی کسی را بگیری بری چند روز آنجا ، همه چیز را کثیف و جارونکشیده برگردی کلبد را آن ها بدهی 

۷۵ : هتل بروی وسایل هتل را برداری یا خرابش کنی 

۷۶ : بچه دستشویی داشته باشه ببریم تو دریا یا دریاچه بگوییم دستشویی کن 

۷۷ : کسی پیام یا پی ام بدهد ببینیم اما پاسخی ندهیم 

۷۸ : به کسی قول بدهیم اما عمل نکنیم 

۷۹ : تمسخر افرادی که معلولیت یا سندروم داون دارند 

۸۰ : بچه دختر باشد بگویند کاش پسر بود 

۸۱ : تبعیض گذاشتن مشهود بین عروس ها و دامادها 

۸۲ : دنده عقب از کوچه بیرون آمده در حالی که پشت سرت پر ماشین هست 

۸۳ : با پارچ آب یا نوشابه خوردن 

۸۴ : قضاوت و دخالت بی جا و نظر دادن  در زندگی دیگران 

۸۵ : نوشتن شماره روی در و دیوار دستشویی های بین راهی و یادگاری روی آن 

۸۶ : یعنی حق انجام کاری رو نداشته باشی ولی چون قدرتشو داری انجام بدی 

۸۷ : میبینی میس کال افتاده برات به طرف زنگ نزنی بگی کارش مهم باشه خودش زنگ می زنه 

۸۸ : نگاه پولی به مرد و نگاه جنسی به زن 

۸۹ : یعنی مطلب و پست و نظر دادن در وبلاگ دیگران صرفا برای اینکه اونم به تو سر بزنه 

۹۰ : یعنی برای کسی که نیم ساعت برات وقت گذاشته ۵ ثانیه وقت نزاری بنویسی 

۹۱ : بدونی کسی از چیزی متنفر هست مدام اون کار و جلوش انجام بدی 

۹۲ : مثلا وقتی به یک آدم میگن اینکار اشتباهه ولی به دلایلی دوباره انجامش میده یا خود را به آن راه زدن یا بهتر بگم کسی که هرکاریش کنی بیدار نمیشه


http://doshize.blog.ir/1396/12/14#comments


امکان ویرایش این پست وجود دارد 

Maryam ۰۶ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۲ ۴۸ ۹ ۶۲۵

نظرات (۴۸)

 • مهندس رضا عباسی
  چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ , ۲۱:۵۴
  8 تاشو خوندم عالیه
  دمتون گرم
  عالیه
  کاش بتونیم همه این ها رو تو خودمون اصلاح کنیم.
  • author avatar
   Maryam
   ۶ تیر ۹۷، ۲۱:۵۸
   خیلی ممنونم لطف دارین ، موارد کوتاه هست 
   امیدوارم 
 • استاد بزرگ
  چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ , ۲۲:۰۰
  چقدر جامع و کامل ...
  دقیقا همینطوره.
  :)
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۱:۳۴
   حالا باز هم ویرایش می کنم دیشب یه سری از موارد رو نوشتم :-)
 • محسن رحمانی
  چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ , ۲۲:۰۲
  درسته .
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۱:۳۵
   امشب مجددا ویرایش میشه 
 • مهدی (:
  چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ , ۲۲:۰۳
  9 18 19 21 38 54 55 بیشتر از بقیه موافقم...
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۱:۵۷
   ۹ : اعتماد به نفس بالا داشتن بد نیست ، خوبه 
   ۱۸ : چی بگم 
   ۱۹ : بله ، بله 
   ۲۱: اصلا قابل تحمل نیست 
   ۳۸ : قطعا به ساعت نگاه نکردند 
   ۵۴ : گناه داره 
   ۵۵ : گناه داره 


 • سعید بیگی
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۰۰:۲۷
  سلام
  من همه ی موارد رو خوندم و حق با شماست، هر چند بعضی موارد به هم شبیهند، اما درستند. کاش بتونیم رعایتشون کنیم.
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۲:۰۱
   سلام 
   سعی کردم مواردی که شبیههم هستند رو تو یه گزینه بنویسم 
   امیدوارم 
 • گلاره خانوم
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۰۰:۴۹
  عالی بود
  ان شاء الله در زمره بیشعوران نباشیم
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۲:۰۱
   لطف داری گلاره جان 
   ان شاء الله 
 • آقای مُرَّدَد
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۰۸:۱۷
  یعنی انقدر خندیدم که باورت نمیشه. درمورد یک برای من پیش اومده. اما دید نزدم. ولی اینکه طرف مقابل فکر کنه من در حال دید زدنم،-بهش فکر نکرده بود.
  و اینطور بگم گزینه های 1-9-16-23-34-40-41 در مورد من صدق میکنه . پس تا اینجا قبل از ویرایش مطلبت من هفت پنجاه و پنجم معیار های شما، بیشعورم.:)
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۲:۱۱
   ۱ : دید زدن اصلا کار خوبی نیست ، نباید از اشراف داشتن به حیاط خونه بغلی سوء استفاده کنیم شاید بخوان بدون حجاب تو حیاط شون رفت و آمد کنند 
   ۹ : اعتماد به نفس بالا داشتن بد نییت ولی اگر تبدیل به خودبرتر بینی شه فاجعه ست 
   ۱۶ : اینجا که خیلی سنجیده کامنت میزارین جناب ، چیزی از شما ندیدم 
   ۲۳ : خب این ناشی از عطوفت شماست ، خوبه به جا ازش استفاده کنید ولی منظور این گزینه بیشتر تو مسائل مالی هست 
   ۳۴ : انسان ها کامل نیستند ما به دنیا اومدیم که به تکامل برسیم ( عقیده ی شخصی من هست ) 
   ۴۰ : بعضیا خیلی بلند با تلفن صحبت می کنند اونو که دیگه کاریش نمیشه کرد 
   ۴۱ : تاثیر روحی و روانی بدی روشون میزاره 
   صدهزار بار دور از جونتون 

 • رضا مرادی
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۱۱:۵۹
  با همشون موافقم...!
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۲:۰۲
   مرسی از شما جناب مرادی عزیز 
   اگر موردی به ذهنتون رسید بگید تا اضافه کنم 
 • حامد سپهر
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۱۳:۱۳
  خیلی عالی بود و خیلی چیزای دیگه میشه بش اضافه کرد
  مثلا تو تاکسی یا مترو سرت تو گوشی بغل دستی باشه
  یا آشغالاتو بزاری دم در همسایه
  یا پارک یا کوه یا کنار دریا که میری فکر کنی میشه هرجایی آشغال ریخت
  پشت چراغ قرمز زل بزنی تو ماشین بغل دستی که زن و بچه توشه
  یا وقتی یکی گوشیشو میده بهت که یه عکس نگاه کنی عکسهای دیگه ی گوشیش رو هم نگاه کنی
  یا واسه بالا کشیدن خودت تو اداره یا شرکت زیراب یکی رو بزنی
  یا.....
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۳:۳۵
   خیلی ممنونم موارد خوبی رو نوشتین همین حالا اضافه شون می کنم 
 • فاطمه غضنفری
  پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ , ۱۶:۲۴
  سلام...
  همگیشو خوندم،همش درست بود و لذت بردم❤
  • author avatar
   Maryam
   ۷ تیر ۹۷، ۱۷:۰۵
   سلام 
   ممنونم از شما 
 • نـــای دل
  جمعه ۸ تیر ۹۷ , ۰۰:۳۶
  حرف حق..

  سپاس..

  به هم وبلاگی هاتون سری بزنید بد نیست..
  • author avatar
   Maryam
   ۸ تیر ۹۷، ۰۰:۴۷
   خیلی ممنونم از لطف و حضورتون :-) 
   چشم از این به بعد بیشتر بهتون سر میزنم 
 • فرناز فرزان
  جمعه ۸ تیر ۹۷ , ۱۰:۱۰
  سلام
  به نکات خیلی خوبی اشاره کردید
  ممنون :)
  • author avatar
   Maryam
   ۸ تیر ۹۷، ۱۱:۳۸
   سلام 
   شما هم اگر نکته ای به ذهنتون میاد بگید تا اضافه کنم بانو 
   خواهش میکنم 
 • فتل فتلیان
  پنجشنبه ۱۴ تیر ۹۷ , ۰۹:۲۱
  سلام با همه موافقم ولی بنطزرم قضاوت بی جا و دخالت الکی و بی مورد تو زندگی مردم هم جز بیشعوری ها باید بنویسید
  • author avatar
   Maryam
   ۱۴ تیر ۹۷، ۱۰:۵۴
   سلام خوش اومدین جناب فتلیان عزیز :-) 
   خواهش میکنم ، چشم لحاظ می کنم ، خیلی لطف کردین نظر دادین سپاس 
 • فتل فتلیان
  پنجشنبه ۱۴ تیر ۹۷ , ۱۲:۰۶
  خواهش می کنم وظیفس
  • author avatar
   Maryam
   ۱۴ تیر ۹۷، ۱۲:۴۲
   🌹
   این پست کاملا توسط مردم اداره میشه و هر موردی که اضافه بشه کمک شایانی به بهتر شدن جامعه و فرهنگ ایران می کنه 
 • chefft.blog.ir 💞💕
  پنجشنبه ۱۴ تیر ۹۷ , ۱۶:۵۹
  موارد مهمی هستن، ان شاء الله که فرهنگسازی بشه🙏
  • author avatar
   Maryam
   ۱۴ تیر ۹۷، ۱۸:۳۹
   بله ، اتفاقا به همین امید این نظرسنجی ایجاد شده 
 • آرام :)
  شنبه ۱۶ تیر ۹۷ , ۱۳:۱۰
  به نظرم اگه قسمت به قسمت میذاشتین بهتر بود تا کلی !
  ولی ممنون :)
  • author avatar
   Maryam
   ۱۶ تیر ۹۷، ۱۳:۱۷
   متوجه منظورتون نشدم ، یعنی چی جوری قسمت به قسمت میزاشتم ؟‌
   خواهش میکنم 
 • آرام :)
  شنبه ۱۶ تیر ۹۷ , ۱۳:۲۱
  یعنی بیست تا بیست تا میتونستید موضوعات مرتبط با هم رو دسته بندی کنید و جدا کنید .
  • author avatar
   Maryam
   ۱۶ تیر ۹۷، ۱۵:۴۹
   زمان زیادی نیاز داشت 
 • maryam Fd
  شنبه ۱۶ تیر ۹۷ , ۲۰:۱۷
  کاش بتونیم همرو یاد بگیریم نه اینکه فقد بخونیم
  مرسی*-*
  • author avatar
   Maryam
   ۱۶ تیر ۹۷، ۲۰:۱۸
   بله ، دقیقا این اون چیزیه که من میخوام 
   همیشه دوست دارم در حال یادگیری باشم به خاطر همین به اطرافم خیلی دقت میکنم دوست من 
   خواهش میکنم عزیزم 
 • maryam Fd
  شنبه ۱۶ تیر ۹۷ , ۲۰:۱۹
  خوشحالم که هنوز همچین ادمایی رو داریم*-*!
  وقتی بهش دقت کنیم چیزای خوبی میتونیم پیدا کنیم*-*!
  • author avatar
   Maryam
   ۱۶ تیر ۹۷، ۲۰:۴۱
   😊
   اینکه دیگران به رفتار و گفتار ما دقت می کنید غیرقابل انکار هست فقط درجه ی محسوس یا نامحسوس بودنش فرق می کنه 
 • بچه آدم
  يكشنبه ۱۷ تیر ۹۷ , ۰۹:۳۶
  31-بعد خرید کتاب پس چی بخوریم؟
  49- خودم بپر بپر میکنم. این که بی شعوری حساب نمیشه؟
  76- منم با دریا مخالفم اما استخر خیلی حال میده
  83- این لذتای کوچیکو از آدم نگیرید دیگه
  • author avatar
   Maryam
   ۱۷ تیر ۹۷، ۱۳:۲۵
   31 : خب آخه بعضیا کتاب نمی خرند شاید منظورشون این بوده باشه ( این پست توسط مردم تدوین شده) 
   49 : چی بگم والا 
   76  😔😷
   77 : خواهشا این کار و ترک کنید 

 • سا قی
  سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷ , ۰۹:۵۸
  من کتاب بیشعوری رو خوندم
  این جامع تر از اون بود:)

  جالب بود
  سربزنید
  • author avatar
   Maryam
   ۱۹ تیر ۹۷، ۱۰:۱۶
   منم خوندم 
   به هر حال این یک تحقیق مردمی بود دیگه ، این پست توسط مردم نوشته شده    ممنونم 
   چشم 
 • علیرضا آهنی
  چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ , ۰۷:۳۳
  کاملا صحیح
  • author avatar
   Maryam
   ۲۰ تیر ۹۷، ۱۰:۱۴
   مرسی از تائیدتون جناب 
 • طاها حسینی
  شنبه ۲۳ تیر ۹۷ , ۱۴:۲۰
  عالی بود.
  همش درسته.
  این نوشتن شماره تو دستشویی هم خیلی کار مذخرفیه و بی شعوری ایه.
  مخصوصاً توی مسافرت و توی دستشویی های بین راهی !!!
  • author avatar
   Maryam
   ۲۳ تیر ۹۷، ۱۴:۴۶
   لطف دارین 
   راست میگینا این مورد از همه چیز رو مخ تر هست الان اضافه می کنم 
 • راه نو
  دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ , ۱۱:۱۳
  عالی و جالب بودن. 👌
  • author avatar
   Maryam
   ۲۵ تیر ۹۷، ۱۱:۳۷
   سپاس 🙌
 • محسن ارما
  پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ , ۱۱:۱۱
  من ک ازین کارا بلد نیستم
  خخخخخخخخ
  • author avatar
   Maryam
   ۲۸ تیر ۹۷، ۱۱:۴۵
   آفرین 
 • ramin pazoki
  چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ , ۰۰:۴۲
  خیلی کامل و خوب بود
  • author avatar
   Maryam
   ۳ مرداد ۹۷، ۱۰:۱۵
   خوش اومدین ، ممنونم جناب پازوکی 
 • یک نفر به اسم من
  جمعه ۵ مرداد ۹۷ , ۰۹:۲۹
  سلام.
  چه جالب بود.
  با این حساب فکر کنم هر کسی درجاتی از بی شعوری رو در خودش داشته باشه. =)
  • author avatar
   Maryam
   ۵ مرداد ۹۷، ۱۱:۴۴
   سلام 
   مرسی 
   خب چرا از زاویه ی مثبت نگاه نمی کنید ، خیلی از افراد هم این کارا رو انجام نمیدن ، چرا همیشه فکر حال بد کن 
 • هادی حسن زاده
  پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷ , ۱۵:۳۴
  بیشعورا نباشن باشعورا دیده نمیشن
  • author avatar
   Maryam
   ۱۱ مرداد ۹۷، ۱۷:۳۵
   خوش اومدین جناب حسن زاده ، امیدوارمن از این مطلب لذت کافی رو برده باشین🌹
   صد در صد همین طوره ولی باید نیروی محرکه ای باشه که بی شعورها رو به با شعورها ترغیب کند 
 • هادی حسن زاده
  پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷ , ۱۵:۴۵
  خب چون امکان ویرایش هست منم چندتا بگم!؟
  میگم ! :/
  1 - بیشعوری یعنی حق انجام کاری رو نداشته باشی ولی چون قدرتشو داری انجام بدی
  2 - بیشعوری یعنی وقتی میبینی میس کال افتاده برات به طرف زنگ نزنی بگی کارش مهم باشه خودش زنگ میزنه
  3 - بیشعوری یعنی فقط نگاه پولی به مرد و فقط نگاه جنسی به زن
  4 - بیشعوری یعنی مطلب و پست و نظر دادن توی یه وبلاگ دیگه صرفا برای اینکه اونم به تو سر بزنه (واسه همین نظرخواهیمو بستم تا برای جمع نظر و بازدید به وبلاگ کسی سر نزنم)
  5 - بیشعوری یعنی واسه کسی که نیم ساعت برات وقت گذاشته 5 ثانیه وقت بزاری بنویسی : اکی !
  • author avatar
   Maryam
   ۱۱ مرداد ۹۷، ۱۷:۳۸
   ممکن در مواردی که شما گفتین تکراری هم باشه اما به رسم احترام و وقتی که گذاشتین همه موارد رو اضافه می کنم 
   خیلی سپاسگزارم🌹
 • mohammad javad
  شنبه ۱۳ مرداد ۹۷ , ۱۵:۴۷
  همه یه طرف 77 یه طرف→_→
  ادم فکر میکنه طرف ناراحت شده
  • author avatar
   Maryam
   ۱۳ مرداد ۹۷، ۱۶:۵۳
   خوش اومدین ، خوشحالم که برام کامنت گذاشتین دوست عزیز 🌹
   خود مشکوک پنداری خوب نیست ، بهتره تلاش کنیم تا این ویژگی رو از خومون دور کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم🌹
 • لا نتوری
  سه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷ , ۱۱:۳۱
  بنظرم بشه نتیجه گرفت
  هر رفتاری که باعث بشه اطرافیان در اذیت باشن
  را بیشعوری میدونید :)

  • author avatar
   Maryam
   ۳۱ مرداد ۹۷، ۱۳:۱۰
   دقیقا :-)
 • pariya sh
  چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷ , ۱۸:۱۲
  سلام
  به نظرم 83،91 از بقیه بدتر باشه...
  • author avatar
   Maryam
   ۳۱ مرداد ۹۷، ۲۱:۰۰
   سلام 
   خوش آمدی عزیزم🌹
   ۸۳ : موافقم 
   ۹۱ : خیلی اعصاب خورد کنه بعضیا من باب شوخی این کار و انجام میدن دز بی شعوری اون بستگی به آستانه ی صبر هر فرد داره 🌹

 • نسیم ....
  جمعه ۲ شهریور ۹۷ , ۱۶:۳۴
  این روزها باید گفت لطفا گوسفند باشید روی بی شعورو آدم سفید کرده ...
  • author avatar
   Maryam
   ۲ شهریور ۹۷، ۱۸:۳۷
   خوش اومدی نسیم خانم عزیز 🌹
   کاش با ارائه ی مثال ، در جهت فرهنگسازی قدم برداشته بودی🌹
 • ashk e eshgh
  جمعه ۲ شهریور ۹۷ , ۱۸:۴۱
  عااااااااااااااالی
  • author avatar
   Maryam
   ۲ شهریور ۹۷، ۱۸:۴۳
   🌹خوش آمدید ، متشکرم🌹
 • مهدی (:
  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷ , ۲۲:۱۱
  وباز نشر این پست خوب(:
  • author avatar
   Maryam
   ۱۰ شهریور ۹۷، ۲۲:۱۴
   متوجه منظورتون نشدم جناب 
 • مهدی (:
  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷ , ۲۲:۲۱
  او من متوجه نشدم پست ثابته
  فکر کردم باز نشرش کردید(:
  • author avatar
   Maryam
   ۱۰ شهریور ۹۷، ۲۳:۳۲
   پست ثابت !🌹
 • SZ MT
  دوشنبه ۱۲ شهریور ۹۷ , ۱۲:۲۸
  سلام بانوی نشسته بر اندیشه و اذهان ...
  بند بند کلامتان بسیار زیبا با نکته سنج خاص بیان می شود...
  بر نرمی اندیشه کلامتان ، پرواز خیال را می گسترم و در باغ آرزوهای ناگفته بر سینه تحسینتان می کنم ...
  • author avatar
   Maryam
   ۱۲ شهریور ۹۷، ۱۲:۵۸
   سلام 
   سپاسگزارم جناب لطف دارید  ، وظیفه مو سنگین تر نفرمایید🌹
 • نیما محمدی
  شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ , ۲۱:۰۲
  عالی بود واقعا
  • author avatar
   Maryam
   ۲۵ شهریور ۹۷، ۲۳:۲۴
   سلام خوش آمدین 
   میدوارم مفید واقع شده باشه 
 • من ... هستم
  دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷ , ۱۹:۴۲
  سلام چرا چند وقته که نیستین
  • author avatar
   Maryam
   ۲۷ شهریور ۹۷، ۱۰:۵۹
   سلام 
   هستم عزیزم ، پست جدید گذاشتم که ،از امروز برمیگردم به روال سابق 
 • داش فرزاد
  يكشنبه ۱ مهر ۹۷ , ۱۷:۱۳
  از بیستو دو به بعد حوصله کم میشه خودمونی میگیا :)
  • author avatar
   Maryam
   ۲ مهر ۹۷، ۱۱:۳۳
   خوش آمدید دوست عزیز 🌹🌹🌹
   هر موقع که وقت داشتید و با حوصله بودید از شماره ۲۲ به بعد رو بخونید 
 • داش فرزاد
  دوشنبه ۲ مهر ۹۷ , ۱۵:۲۲
  نه منظورم اینه که شما حوصلت کم شده (یا حالا نشده خب از نظر من) دیگه اونطور رسمی از 22 به بعد ننوشتی. راستی اون جمله اولی که موقع ورود به وبلاگ خوندم خیلی هوشمندانه بود دست مریضاد
  • author avatar
   Maryam
   ۲ مهر ۹۷، ۱۶:۳۰
   نه آقا فرزاد اون لینکی که پایین پست قرار داره رو کلیک کنید میتونید نظرسنجی بی شعوری یعنی رو ببینید ، هر کسی با هر ادبیاتی که نوشته بود ،‌ نوشتم البته موارد دیگه ای هم هست که باید اضافه بشه 
   ممنونم از لطف تون😆
 • داش فرزاد
  سه شنبه ۳ مهر ۹۷ , ۱۴:۴۹
  هنوزم ویرایش میشه؟
  • author avatar
   Maryam
   ۴ مهر ۹۷، ۰۹:۲۶
   بله ، به زودی یه سری موارد جدید هم اضافه خواهد شد 
 • داش فرزاد
  پنجشنبه ۵ مهر ۹۷ , ۱۲:۱۸
  خوشحالم که فونت کامنت من از بقیه مجزاست :))
  • author avatar
   Maryam
   ۷ مهر ۹۷، ۲۳:۵۳
   الان دیگه مثل بقیه شد 
 • 🍂˜”*°• 🙵 🍁🍂
  شنبه ۷ مهر ۹۷ , ۲۱:۱۶
  سلام :)
  نه و سی و چهار و هشتاد و پنج و چهل و چهار تقربیا مثل همهاندمورد بیست رو فکر نمیکنم همیشه اینجوری باشه (مثلا کارگران رو تو تابستان در نظر بگیرد)سی و هفت : کی ساعت هفت صبح جاروبرقی روشن میکنه :/مورد شصت و شش و هفتاد و هفت هم گاهی هست گاهی هم نیست
  • author avatar
   Maryam
   ۷ مهر ۹۷، ۲۳:۴۳
   سلام 
   خب این پست با توجه به نظرسنجی مردمی ایجاد شده و توسط مردم به روز میشه ‌و من فقط وظیفه ی کپی کردن از کامنت ها رو داشتم ، اگر موردی تکرار شده یعنی اون به بقیه موارد الویت داره پس این آزاردهنده هست 
   ۳۷ همسایه ما یه پیرزن هست هر روز ۷ صبح جاروبرقی می کشه وسواس شدیدی داره 
   ۶۷ خیلی آزا دهنده هست و مشهود 
 • حسین
  جمعه ۲۵ آبان ۹۷ , ۱۳:۱۹
  🧡 💚 💙
  • author avatar
   Maryam
   ۲۵ آبان ۹۷، ۱۷:۳۱
   خوش آمدید 🌹🌹🌹
   ممنونم از حضورتون جناب 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

سلام
اینجا می خوانی آنچه که برای خودم نمی پسندم ، میل به پذیرش و تائید ندارم ، می نویسم تا گفته باشم
اینجا نتیجه درگیری های ذهنی منه